Τα YTONG Blocks καλύπτουν πλήρως όλες τις προδιαγραφές του Νέου Κανονισμού

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑ ΖΩΝΗ ΚΕΝΑΚ με βάση τη νέα Διευκρινιστική Εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τον Μάιο 2022 τέθηκε σε ισχύ η νέα Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558, στην οποία διευκρινίζονται το εδάφιο ιθ της παρ. 6 …

Διαβάστε περισσότερα για την «Εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558»
Developed By YTONG Powered by WordPress